Potřebujete ujasnit své cíle, najít drive ve svém pracovním i osobním životě a oprostit se od věcí, které Vám jen ubírají energii? A mnohem víc….

Naučte se pomáhat sami sobě s naším koučem Adamem Otrusinou.
Adam je kouč Umím se prosadit s mezinárodními certifikacemi:

ICF – International Coach Federation
EMCC – European Mentoring and Coaching Council
a českou certifikací MŠMT.

Někdy se sami nejsme schopni dobrat řešení, protože to, co řešíme, není záležitostí naší inteligence či snahy. Je to proto, že myslíme a jednáme podle určitých vzorců v naší mysli.

V tomto případě nepomůžou ani rady jiných lidí. K řešení se ale můžeme dobrat vlastním prozřením, které můžou vyvolat správně pokládané otázky.

Schopnost klást otázky a otevřeně naslouchat bez navrhování řešení ale není běžná. Bez ní se však utvrzujeme v myšlenkách, které jsme si již osvojili, a osvojujeme si jenom málo nového. Mezi schopnosti kouče patří nepředpojaté otázky – jednoduché, a přitom těžko pochopitelné pro ty, kteří nejsou dobře připravení kouči.

Cílem Adamova koučování je pomáhat lidem dosahovat nejlepších výsledků tím, že jim pomůže objevit to nejlepší, co v nich je a pomoci jim zbavit se vzorců myšlení, které je v životě omezují a limitují.

Nabízíme půlhodinové ochutnávky zdarma. To si nenechte ujít a přijďte ochutnat!